Top
Stool DNA isolation mini kit(یکتا تجهیز آزما)

Stool DNA isolation mini kit

کیت جداسازی DNA از مدفوع محصول شرکت یکتا تجهیز آزما برای دریافت بروشور خرید این کیت با ما تماس بگیرید.


قیمت: 1400000 تومان

توضیحات